Members of FEL (2010-2011)

Professor
Yoichiro MATSUMOTO
Professor
Shu TAKAGI
Research Associate Prof.
Kazuyasu SUGIYAMA
Assistant Professor
Ikuya KINEFUCHI
PD
Satoshi II
PD
Toshiyuki OGASAWARA
PD
Mitsuhisa ICHIYANAGI
PD
Yunqiao LIU
D3
Kenji SHIMIZU
D3
Touki UDA
D3
Touru KAWAGUCHI
D3
Norio SHIMAMOTO
D3
Toshiyuki OYAMA
D2
Yuichi UEDA
D2
Nobuya MIYOSHI
D1
Yiwei ZHANG
M2
Akio OKAMOTO
M2
Jumpei KAWASAKI
M2
Taiga KOMATSU
M2
Naohiko SENOO
M2
Satoru TOMOSHI
M2
Naohiro NAGANO
M2
Teruyuki NISHIHARA
M2
Ryoji MIYAZAKI
M2
Yuta YOSHIMOTO
M1
Hiroyuki USHIJIMA
M1
Kazuyuki ENOMOTO
M1
Wataru BABA
M1
Fuminori FUJISAWA
M1
Shigeru MITARAI
M1
Kizen RYU
B4
Shota MIZUNO
B4
Ryosuke AOYAGI
B4
Masanobu DATE
B4
Jun NAKATSUKA
B4
Yuki HIRATA

Collaborating (Unordered)

The University of Tokyo
Yasumasa ICHIKAWA
Kyoto University
Yasuhiro INOUE
Yele University
Kaori OHMINAMI
RIKEN
Kouhei OKITA
RIKEN
Kenji ONO
Tian Jin Medical University
Xiqi JIAN
Tohoku University
Gota KIKUGAWA
Shanghai Jiao Tong University
Xiaobo GONG
UC Berkeley
Yukinori SAKIYAMA
RIKEN
Seiji SHIOZAKI
The University of Tokyo
Junichiro SHIOMI
The University of Tokyo
Kazuya SHIMIZU
City College of New York
Jorge PEIXINHO
University of Twente
Yoshiyuki TAGAWA
Osaka University
Shintaro TAKEUCHI
Tokyo University of Marine Sci. & Tech.
Kentaro TANAKA
Toyo University
Yoshiaki TAMURA
Shibaura Institute of Technology
Manabu TANGE
Shinshu University
Shin'ichi TSUDA
Kyushu Institute of Technology
Nobuyuki TSUBOI
Tohoku University
Takashi TOKUMASU
University of Tsukuba
Akiko FUJIWARA
Nagoya University
Hiroki YAMAGUCHI
Tohoku University
Shin YOSHIZAWA
AIST
Kiyoshi YOSHINAKA

Previous members

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

If you wish to visit our lab.,
please contact us by E-mail.
Professor
Shu Takagi
Lecturer
Tomoaki WATAMURA
Docter's Course
6
Master's Course
12
Undergraduates
6