Members of Matsumoto&Takagi Lab. (2009-2010)

Post/Standing Name
Professor Yoichiro MATSUMOTO
Professor Ryutaro HIMENO *1 *2
Professor Fumio TAKEMURA
Associate Professor Shu TAKAGI
Research Associate Professor Kazuyasu SUGIYAMA
Senior Assistant Professor Kiyoshi YOSHINAKA
Senior Assistant Professor Shintaro TAKEUCHI
Assistant Professor Ikuya KINEFUCHI
PD Satoshi II
PD Toshiyuki OGASAWARA
PD Yoshiyuki TAGAWA
PD Mitsuhisa ICHIYANAGI
D3 Kenji SHIMIZU
D3 Yunqiao LIU
D2 Touki UDA
D2 Touru KAWAGUCHI
D2 Norio SHIMAMOTO
D2 Toshiyuki OYAMA
D1 Yuichi UEDA
D1 Nobuya MIYOSHI
D1 Yiwei ZHANG
M2 Youji NAKAMURA
M2 Hiroshi UTASHIRO
M2 Takaaki SHIMURA
M2 Rie TACHIBANA
M2 Hiroki HARA
M2 Yushi HARADA
M2 Ami FUNAKUBO
M2 Nicolas LEDUC
M1 Akio OKAMOTO
M1 Jumpei KAWASAKI
M1 Taiga KOMATSU
M1 Naohiko SENOO
M1 Satoru TOMOSHI
M1 Naohiro NAGANO
M1 Teruyuki NISHIHARA
M1 Ryoji MIYAZAKI
M1 Yuuta YOSHIMOTO
B4 Hiroyuki USHIJIMA
B4 Kazuyuki ENOMOTO
B4 Wataru BABA
B4 Shota MIZUNO
B4 Katsuhito MIHASHI
B4 Kizen RYU

Collaborating (Unordered)

affiliation Name
Kyoto Univ. Yasuhiro INOUE
Yele University Kaori OHMINAMI
RIKEN Kouhei OKITA
RIKEN Kenji ONO
Tian Jin Medical Univ. Xiqi JIAN
Tohoku Univ. Gota KIKUGAWA
RIKEN Xiaobo GONG
UC Berkeley Yukinori SAKIYAMA
Toyo Univ. Seiji SHIOZAKI
Maruyama Lab. Junichiro SHIOMI
Tokyo Univ. Kazuya SHIMIZU
City College of City University of New York Jorge PEIXINHO
Tokyo Univ. of Marine Sci. & Tech. Kentaro TANAKA
Toyo Univ. Yoshiaki TAMURA
Tokyo Univ. Manabu TANGE
JAXA Shin'ichi TSUDA
Kyushu Institute of Technology Nobuyuki TSUBOI
Tohoku Univ. Takashi TOKUMASU
Univ. of Tsukuba Akiko KANEKO(FUJIWARA)
Nagoya Univ. Hiroki YAMAGUCHI
Tohoku Univ. Shin YOSHIZAWA

Former members